Girls in STEM: Neden Daha Fazla Kız Bilim ve Mühendislik Gibi Alanlara Yönelmiyor?

  Günümüzde kadınların, teknoloji şirketlerinin çoğunda veya laboratuvarlarda yeterince iyi temsil edilmediği apaçık ortada.  Yüksek gelirli ülkelerde, kadınlardan erkeklerden daha fazla üniversite düzeyinde eğitim görse de iletişim ve teknoloji mezunlarının yüzde 25’ini, mühendislik mezunlarının ise yüzde 24’ünü kadınlar oluşturmakta. Ancak bu cinsiyet farkını oluşturan nedenler çok net değil.

  Bugüne kadar yapılan çalışmalar ayrımcılığa, maliyeti olmayan çocuk bakıcılığına ya da profesyonel ilişkilerin ve kişisel tercihlerin önemine dikkat çekerken günümüzde yapılan çalışmalar, yeni bir etkene ışık tutuyor:  kızların bilime olan inançları ve diğer konularda olan performansları, başarıları.

 PISA’nın Focus’taki son sayısında, Gijsbert Stoet ve David Geary tarafından bu konu temel alınarak yapılan bir araştırma yakından inceliyor. Makaleleri, PISA 2015 verilerini analiz ederek, Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik(STEM) alanlarındaki cinsiyet ayrımcılığının doğasını araştırıyor.

PISA’ya üye olan 67 ülkenin 19’unda kızlar bilim alanında erkeklere nazaran daha iyi performans gösterirken, 22’sinde erkekler kızlardan daha iyi performans gösteriyor. Geriye kalan 26 ülkede ise anlamlı bir istatistik mevcut değil.

  Daha sonra yazarlar, cinsiyet ayrımcılığını, bireylerin okuma, matematik ve bilimde “görece” sergiledikleri performanslarını inceleyerek analiz ettiler. Neredeyse tüm ülkelerde, erkekler bilim ve matematikte kızlara göre daha yüksek puanlar alırken, kızlar okumada erkeklerden daha iyi durumda olduğu sonucuna ulaştılar. Bu sonuçlarla varılan farklılık erkeklerin kızlara oranla daha fazla, STEM alanında çalıştığını açıklıyor olsa bile aynı seviyedeki kız ve erkek öğrenciler, sahip oldukları yeteneklere, daha verimli olabilecek alanlar yerine, bu gibi üstünlük kurdukları alanlara yöneliyorlar. Kızların okumada daha iyi olduğu sonucuna ulaşılabilir ancak onlar bilimde erkekler kadar başarılı olabilirler.

     -Öğrencilerin kariyer seçimleri,  onların sahip oldukları akademik başarılarının yanı sıra bilime olan inançları ve ilgileri tarafından da etkilenebilmektedir.-

Ayrıca 2015 yılındaki bulgular,67 ülkenin 39’unda, erkeklerin bilimdeki öz-yeterliliklerinin(bilimsel meselelerle uğraşırken kendine duyulan güvenin ölçüsü) kızlara oranla daha yüksek olduğunu gösteriyor. Benzer şekilde, 51 ülkede fen bilimleriyle ilgili genel konulara erkeklerin daha fazla ilgi duyduğunu belirtiyor. Akademik başarı, özyeterlilik ve bilime olan ilgideki bu cinsiyetler arası farklılık, kadınların STEM alanlarından mezun olma oranını düşük olmasının büyük çoğunluğunu oluşturmaktadır.

 Yazarlar, üniversitede bir STEM alanından mezun olan kızların oranını bulmak için farklı bir PISA-tabanlı ölçüt kullandılar. Öğrenciler arasında yapılan testlerde,  her üç alanda seviye 4 ulaşan kızların oranı(%49), 2012 ile 2015 arasında herhangi bir STEM alanından bir üniversite bölümünden mezun olan kızların oranından(%28) daha yüksek olduğu ortaya çıkıyor.  Yazarlar, potansiyel STEM alanı mezunlarını, yüksek performans gösteren, bilimle ilgili, özyeterliliğe sahip ve bilim yapmaktan zevk duyan bireyler olarak sınırlandırdığında bu havuzun %41’ini kızlar oluşturuyor.     

  Özellikle, okumada görece etkili performans sergileyen bireyler yerine, fen ve matematikte daha başarılı olanlarla sınırlandırıldığında, STEM alanlarından mezun olması beklenen kız sayısı ile mezun olan kız sayısı arasındaki fark önemli ölçüde azaldı. Bu açıklamayla her üç kızdan birinin(%34) bir STEM alanından mezun olması bekleniyordu.  Fakat çoğu ülkede, STEM alanından mezun olan kadınların oranı beklenenden daha düşük.

 Bu çalışma gösteriyor ki, öğrencilerin kariyer seçimleri, onların akademik başarılarının anlaşılmasının yanı sıra bilime olan güvenlerinden ve ilgilerinden de etkilenmektedir. Üstün performans gösteren erkeklerin aksine, üstün performans gösteren kızlar, bilimde erkekler kadar kolay kariyer yapamıyorlar. Çünkü onların bilim harici kariyerlerde de orta ve üst sıralarda olmaları muhtemel.

STEM alanında cinsiyet eşitliğinin sağlanması adına çalışan politikacılar için, erkeklerin okumadaki yetersizlikleri, kızların STEM alanında desteklenmeleri kadar önemli bir konu anlamına gelmektedir.

KAYNAK:

Bu yazı,

https://oecdeducationtoday.blogspot.com/2019/02/gender-gap-science-engineering-stem-pisa.html 
sitesinden çevrilmiştir.

Veli Özbudak

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 4/4 Adnan Menderes Üniversitesi Fen Eğitimi Yüksek Lisans 1/2

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: